EPS 50 – Polistiren expandat

Utilizare:

Plăci termoizolante din granule de polistiren expandat pentru cladiri, fabricate din materie prima ignifugata din gama ADEPLAST EPS 50 pentru spații fără încărcăre statică deosebită, izolarea spațiilor libere, izolare în interiorul clădirilor și la intradosul plafoanelor, material de umplutură în industria lemnului și altele asmenea.

Număr articol: EPS 50
Marcaj conform EN 13163:2012: EPS50 – EN 13163-T2-L3-W3-Sb2-P5-BS75-CS(10)50-DS(N)2-DLT(1)5-TR50-WL(T)2-WD(V)3
Reacția la foc B-S3,d0 SREN 13501-1
Absorbție de apă de lungă durată prin imersie, (%) WL(T)2 ≤2 SREN 12087
Absorbție de apă de lungă durată prin difuzie, (%) WD(V)3 ≤3 SREN 12088
Emisie de substanțe periculoase NPD SREN 13163
Rigiditatea dinamică NPD SREN 29052-1
Rezistența termică, (m²K/W) 0,50 pentru o grosime de 20mm1,25 pentru o grosime de 50mm2,50 pentru o grosime de 100mm3,75 pentru o grosime de 150mm

5,00 pentru o grosime de 200mm

SREN 12667
Conductivitate termică, (W/Mk) 0.040 SREN 12939
Grosime, (mm) T2 +/- 2 SREN 823
Transmisia vaporilor de apă, (Mg/Pa.h.m) 0,028 SREN 12086
Efortul de compresiune la o deformație de 10%, (kPa) CS(10)50 CS≥50   SREN 826
Determinarea deformației în condiții specificate de încărcare la compresiune și temperatură, (%) DLT(1)5 ≤5 SREN 1605
Rezistență la încovoiere, (kPa) BS75 BS≥75     SREN 12089
Rezistenta la tracțiune perpendiculară pe fețe, (kPa) TR50 TR≥50 SREN 1607
Fluaj din compresiune, (%) 6 SREN 1606
Rezistența la îngheț dezgheț, (kPa) 56,7 SREN 12091
Lungime, (mm) L3 1000 +/- 3 SREN 822
Latime, (mm) W3 500 +/- 3 SREN 822
Perpendicularitatea pe lungime și lățime, (mm/m) Sb2 +/- 2 SREN 824
Perpendicularitatea pe grosime, (mm/m) Sd2 +/- 2 SREN 824
Planeitate, (mm) P5 +/- 5  
Stabilitate dimensională în condiții de laborator normale, (%) DS(N)2 +/- 0.2 SREN 1603
Stabilitate dimensională în condiții specificate de temperatura și umiditate, (%) DS(70,-)1  1 SREN 1604
Rezistența la forfecare-τ, (kPa) SS35 ≥35 SREN 13163 (tabelul F.1)
Rezistența la difuzie a vaporilor de apă- µ 20-40 SREN 13163 (tabelul F.2)
Permeabilitatea la vapori de apă- δ, (mg/(Pa.h.m) 0,015-0,030 SREN 13163 (tabelul F.2)
Depozitare / Valabilitate: 24 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj. Depozitare în spații uscate pe paleți de lemn, ferit de raze solare directe, temperaturi ridicate și foc deschis.
Datele tehnice sunt determinate în condiții standard conform  SR EN 13163:2012.